Wat zegt de Bijbel over schulden? 50+ verzen voor financiële vrijheid

Schulden afbetalen kan een moeilijke taak voor veel mensen. Het is gemakkelijk om vast te zitten in een leencyclus en meer schulden op te bouwen, zonder dat het einde in zicht is.

Als u een christen bent, kunt u schuldgevoelens of zelfs schaamte met zich meedragen. Misschien is je geleerd dat het hebben van schulden een zonde is, of dat het wordt beschouwd als een daad van ongehoorzaamheid aan God.

De beste manier om te leren wat de Bijbel zegt over schuld is om de Schriften te lezen. Er zijn veel mensen die graag hun mening en ideeën over dit onderwerp uiten, maar hun mening niet hebben afgestemd op wat God in Zijn Woord opdraagt.

Wist je dat het nooit Gods bedoeling was dat je zou worstelen met het gewicht van schulden? Daarom heeft Hij ons principes gegeven om met geld om te gaan en een schuldenvrij leven te leiden.

Ja, er zijn verzen over geld in de Bijbel die je kunnen helpen je weg uit de schulden te vinden en in financiële vrijheid te leven! Dus je vraagt ​​je misschien af, wat zegt de Bijbel over schulden?

In dit bericht zal ik verwijzen naar meer dan 50 passages in de bijbel die u kunnen helpen de nodige stappen te nemen om een ​​schuldenvrij leven te leiden. Deze verzen over het beheer van schulden en geld kunnen je leiding en aanmoediging geven als je onder gebed nadenkt over hoe God wil dat je met je financiën omgaat.

Voor uw gemak hier is een index van elk vers waarnaar in dit bericht wordt verwezen – er zijn meer dan 50 passages! Klik gewoon op de verwijzing om naar dat vers te gaan.

DEBT

Psalm 37:21

Spreuken 22:7

Romeinen 13:8

Deut. 15:1-2

Spreuken 22:26-27

Exodus 22:25

Deut. 15:9

Lucas 7:41-50

Exo. 22:26-27

Matteüs 5:42

BEHEER

Spreuken 12:11

Psalm 50:14

Lucas 14:28

Jakobus 2:24

Spreuken 16:9

Lucas 16:11

Spreuken 6:8

GEVEN

Lucas 12:16-21

Maleachi 3:10

Lucas 6:38

Spreuken 3:9

2 Kor. 9:6-8

Lucas 6:35

1 Tim. 6:17-19

Lucas 16:9

Lev. 25:35-37

Lev. 25:39

Exo. 23:5-7

MINDSET

Matteüs 6:24

Galaten 5:1

Hebreeën 13:5

Psalm 106:1

Romeinen 6:23

Kol. 2:14

Matteüs 6:12

Matteüs 6:21

>

Markus 4:19

Jakobus 4:13-15

Ef. 1:17-21

Lucas 12:15

VERTROUWEN

2 Kor. 9:10

Deut. 28:12

Deut.15:4-5

Mat. 6:31-33

Phil. 4:19

Mat. 7:7-8

Marcus 11:23

Johannes 15:7

Psalm 107:19

Lucas 10:19

Spreuken 30:25

Matteüs 19:26

Matteüs 6:25

Gewoon weet dat om uit de schulden te komen meer nodig is dan hopen en bidden tot God om u te helpen.

Je kunt erop vertrouwen dat God Zijn deel doet, maar je moet ook bereid zijn om actie te ondernemen.

Welke soorten schulden behandelt de Bijbel?

De Bijbel spreekt over financiële, materiële en geestelijke schuld. Voor alle soorten schulden wordt beschouwd als iets dat is geleend en waarvan wordt verwacht dat het wordt terugbetaald.

Financiële schuld is een geldbedrag geleend van een geldschieter. Dit kan een familielid, vriend, bank of andere financiële instelling zijn. Soms omvat het terugbetalen van deze financiële verplichting rente, maar niet altijd.

Omdat de Bijbel meer dan 2000 jaar geleden werd geschreven, zult u geen monetaire termen vinden die tegenwoordig gebruikelijk zijn – zoals creditcards, hypotheken en studieleningen. De principes die de Bijbel leert, zijn echter van toepassing op alle vormen van financiële schuld.

Materiële schuld verwijst meestal naar een fysiek item dat voor een bepaalde tijd wordt geleend. Soms wordt het originele artikel geretourneerd, maar kan ook worden vervangen. Beide opties worden beschouwd als terugbetaling van de schuld.

Tot slot, spirituele schuldis iets dat *alle* mensen verschuldigd zijn, omdat &# 8220;allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God” (Romeinen 3:23). Omdat onze zonde een onvermogen is om Hem te eren en te gehoorzamen, staan ​​we hem elke keer dat we zijn wil voor ons leven overtreden, bij hem in de schuld.

Gelukkig betaalde Jezus onze schuld aan het kruis zodat we vergeven kunnen worden en de relatie met God hersteld is (Kolossenzen 2:13-14)

In dit bericht zullen we ons concentreren op hoe bijbels om te gaan met financiële schulden. Maar ik zal ook verzen geven die materiaal behandelen en ook geestelijke schulden, omdat ze overeenkomen met Gods kijk op financiële schulden.

Wat betekent zegt de Bijbel over geld en schulden?

De Bijbel heeft veel te zeggen over hoe we ons financiële leven zouden moeten leiden. Er zijn verschillende verzen waar je terecht kunt voor instructies over hoe om te gaan met geld en schulden.

De Schrift vertelt ons bijvoorbeeld dat we zouden elke beschikbare bron moeten gebruiken om ervoor te zorgen dat het gebruikt wordt als een uiting van dankbaarheid jegens God. (Psalm 50:14)

We moeten echter geen twee heren dienen. (Matteüs 16:24). Schulden zijn in strijd met Gods verlangen dat wij Hem op de eerste plaats zetten. Hij is onze enige echte meester en Hij heeft ons middelen toevertrouwd waar we verantwoordelijk voor zijn om verstandig om te gaan.

Met dit begrip wordt het duidelijk dat alles wat meer is dan wat van Hem komt, is als het opstapelen van moeilijkheden voor onszelf. (Lucas 12:16-21)

Wanneer u Gods Woord toepast op uw financiën, kunt u erop vertrouwen dat Hij in al uw behoeften voorziet. Zijn leiding volgen zal je helpen verstandig met je geld om te gaan en uit alle vormen van schulden te komen.

Hier zijn 4 dingen die de Bijbel ons leert over schulden en waarom God ervoor waarschuwt.

1. Als je schulden hebt, wil God dat je die afbetaalt

“De goddelozen lenen en betalen niet terug, maar de rechtvaardigen geven edelmoedig.” (Psalm 37:21 NBV)

Ik weet dat het verleidelijk kan zijn om uw schuldenproblemen te vermijden door betalingen over te slaan of faillissement aan te vragen. Deze beslissingen zorgen er echter niet voor dat het probleem verdwijnt en ze eren God niet.

Natuurlijk, God schenkt genade aan ons in tijden van wanhoop en vergeving als we fouten maken. Als je het gevoel hebt dat je in het leven een financiële mislukking bent, is het belangrijk om te begrijpen het verschil tussen veroordeling en veroordeling.

Maar ik geloof dat Gods grootste gunst en zegen worden ervaren wanneer we gehoorzaam zijn aan Zijn Woord en wil voor ons financiële leven. En tenzij we er alles aan doen om degenen aan wie we in het krijt staan ​​terug te betalen, wandelen we buiten Zijn gunst.

2. Je kunt geen twee meesters dienen

“Niemand kan twee heren dienen. Of je haat de een en houdt van de ander, of je bent toegewijd aan de een en veracht de ander. Je kunt niet zowel God als geld dienen.” (Matteüs 6:24 NBV)

Je denkt misschien dat het belachelijk is dat je als meester geld zou dienen. Maar als u verdrinkt in de schulden, van salaris naar salaris leeft en onder financiële stress staat, zullen uw geldproblemen waarschijnlijk uw gedachten verteren.

Als er iets in je leven is waar je meer aandacht aan geeft dan aan God, wordt het een afgod.

Het is Gods wil voor ons om ons geld op een gezonde en goddelijke manier te beheren, zodat we ons niet overweldigd voelen door zorgen en zorgen. Dit betekent binnen onze middelen leven, onze tienden geven en schuldenvrij leven.

3. Als je schulden hebt, ben je een slaaf

“De rijken heersen over de armen, en de lener is de slaaf van de uitlener.” (Spreuken 22:7 NBV)

Gods Woord vertelt ons dat wanneer je iemand geld schuldig bent, je een slaaf van die persoon bent. Totdat je helemaal geen schulden meer hebt, zul je niet de financiële vrijheid ervaren die Hij wil dat je hebt.

Daarom is het zo belangrijk om alles te doen wat nodig is om schulden af ​​te betalen. Zoals Dave Ramsey zegt: “met gazelle-intensiteit& #8220;.

Ik zal je later enkele nuttige stappen geven om een ​​schuldenvrij leven te bereiken, dus blijf lezen!

4. God heeft zoveel meer voor je

“Het is voor de vrijheid dat Christus ons heeft vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet opnieuw belasten door een juk van slavernij.” (Galaten 5:1 NBV)

God heeft nooit bedoeld dat je een slaaf van schulden zou zijn. Zijn wil voor jouw leven is om Zijn gratis geschenk van eeuwig leven te ontvangen en vrij te zijn om te wandelen in het doel dat Hij voor jou heeft.Dat is moeilijk om te doen als u door schuldenbetalingen gebonden bent aan creditcardmaatschappijen.

Als u overweldigd wordt door schulden, weet dan dat Hij een speciaal plan heeft voor uw leven dat je de vrijheid geeft om zijn doeleinden te vervullen. Verlies de moed niet!

Blijf vragen, zoeken en kloppen. Hij zal je de weg naar buiten wijzen en je zegenen als je Hem blijft eren met je financiën.

Wat zegt de Bijbel NIET over schulden?

Bijna net zo belangrijk als weten wat de Bijbel zegt over schulden, je moet je ook bewust zijn van wat de Schriften *niet* zeggen over geld lenen.

 • De Bijbel zegt niet dat het een zonde is om schulden aan te gaan. Soms is het nodig om geld te lenen in tijden van financiële nood. Wees bemoedigd dat u niet buiten Gods wil staat of zondig gedrag vertoont. De Schrift waarschuwt ons voor de gevaren van schulden voor ons eigen bestwil, maar leert ons ook hoe we onze schulden op een verantwoorde manier kunnen afbetalen.
 • De Bijbel pleit niet voor enige vorm van schuld, inclusief “goed” schuld die uw vermogenssaldo kan verhogen. Een voorbeeld is een hypotheek, die voor de meeste mensen nodig is om een ​​eigen huis te bezitten. Laat u niet misleiden dat God wil dat u deze schuld op u neemt, zodat u een huiseigenaar kunt worden. Hij wil nog steeds dat je het snel en verantwoord afbetaalt.
 • De Bijbel zegt niet dat God je schulden zal kwijtschelden. Het is onze verantwoordelijkheid om onze eigen schulden af ​​te betalen Tijdig. Dit kan betekenen dat u een 2e baan krijgt of dat u kosten bespaart. Hij belooft nooit dat Hij u zal verlossen van de last van uw financiële schuld. Hij is echter volledig in staat om dit te doen, als Hij dat wenst. /span>Wat zegt de Bijbel over faillissement en schuldverlichting?Hoewel u het woord ‘ faillissement’ in de Bijbel behandelt God de kwestie van schuldverlichting in de hele Schrift. Echter, de passage waarnaar velen verwijzen met betrekking tot kwijtschelding van schulden is Deuteronomium 15:1-2.

  “Aan het einde van elke zeven jaar zult u kwijtschelding van schulden verlenen. En dit is de regeling voor het kwijtschelden van schulden: elke schuldeiser moet vergeven wat hij aan zijn naaste heeft geleend; hij zal het niet van zijn buurman en zijn broer eisen, omdat de vrijlating van de Heer is aangekondigd.

  Met dit vers staat God om de 7 jaar kwijtschelding van schulden toe. Evenzo staan ​​de Amerikaanse faillissementswetten de kwijtschelding van schulden aan individuen om de acht jaar toe.

  Dus hoewel God een mogelijkheid biedt om schuldverlichting na te streven, is dit pas na 7 jaar na het opvolgen van Zijn instructies. om indien mogelijk alle debiteuren terug te betalen.

  Dit is een mooie parallel van hoe God onze geestelijke schuld schoonveegt wanneer we om vergeving vragen. Toch moeten we ons bekeren nadat we vergeven zijn om ervoor te zorgen dat we niet opnieuw in dezelfde val trappen.

  Bijbelse principes om uit de schulden te komen

  Als het erom gaat uit de schulden te komen, hoeft u het niet alleen uit te zoeken. God geeft ons principes om te volgen in Zijn Woord die Zijn gunst en zegen op onze financiën zullen vrijmaken.

  Onthoud – God wil dat je schuldenvrij bent. Dat is Zijn wil voor jou. En als u in Zijn wil bidt, is het Zijn genoegen om uw verzoeken te beantwoorden (Johannes 15:7).

  Als je worstelt met veroordeling over je financiële fouten, erken dit dan als een aanval van de vijand. De Heilige Geest komt om te overtuigen, niet om te veroordelen. En overtuiging leidt tot berouw, niet tot schaamte.

  Vraag God om je te helpen de aanvallen van de vijand te overwinnen, zodat je in Zijn genade verder kunt gaan om de taken te volbrengen die Hij je heeft voorgelegd.

  >

  Als je deze bijbelse principes volgt, kun je Gods leiding ontvangen om je schulden af ​​te betalen en je financiën te beheren op een manier die Hem eert.

  Breng dagelijks tijd door met bidden

  “Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid, en Hij verloste hen uit hun benauwdheid.” Psalm 107:19

  Wist je dat God gewoon wacht tot jij Hem om hulp vraagt? Hij weet dat wanneer je in nood tot hem schreeuwt en je lasten bij hem brengt, je op de perfecte plek bent om zijn macht te laten werken.

  Dus, nodig God uit om te doen wat Hij al wil doen.Vertel Hem over uw zorgen en zorgen, hoe onbeduidend of klein ook. Vraag om wat je nodig hebt, dat Hij namens jou in actie komt en dat Zijn gunst rust op jouw inspanningen om financiële vrijheid te bereiken.

  Als je een volgeling bent van Jezus, Hij heeft je de kracht gegeven om elk werk van de vijand te overwinnen (Lucas 10:19), die je in slavernij wil houden. Spreek die autoriteit over uw financiën uit en claim in geloof de verlossing die God voor u heeft.

  Kom in actie

  “Je ziet dat een mens gerechtvaardigd wordt door werken en niet alleen door geloof.” Jakobus 2:24

  Als je eenmaal hebt gebeden over je financiële situatie, moet je de nodige stappen ondernemen om je schuld af te betalen.

  >

  Zoals de auteur Mark Batterson vaak zegt: “Werk alsof het van jou afhangt en bid alsof het van God afhangt.”

  Onderneem dus actie. Maak een planning. Werk dan volgens het plan.

  En terwijl u uw plan uitvoert, zal God uw stappen leiden (Spreuken 16:9). Hij zal je de wijsheid en duidelijkheid geven die je nodig hebt om met creditcardmaatschappijen en incassobureaus om te gaan.

  Ik zal later in dit bericht enkele nuttige tips geven over hoe je praktische actie kunt ondernemen om je schulden af ​​te betalen. schulden.

  Neem uw schulden serieus

  “De goddelozen lenen en betalen niet terug, maar de rechtvaardigen geven edelmoedig.” Psalm 37:21

  Als je leent van creditcardmaatschappijen of een andere schuldenaar, wil God dat je je schuld zo snel mogelijk terugbetaalt. > Hij wil niet dat u een slaaf bent van welke geldschieter dan ook.

  Dit betekent dat het afbetalen van uw financiële schulden een prioriteit moet zijn. U moet de nodige offers brengen om terug te betalen wat u verschuldigd bent. Alleen elke maand de minimale betaling betalen terwijl u de creditcardschuld blijft verhogen, is een mislukking van uw inspanningen.

  Verlaag uw uitgaven en creëer een budget waarmee u een groter deel van uw maandelijkse inkomen aan uw schuld kunt besteden. Maak er een prioriteit van!

  Leef binnen je mogelijkheden

  “God weet hoe Hij je meer dan genoeg kan geven van wat je nodig hebt voor vandaag, en morgen nog steeds in je behoeften kan voorzien.” Spreuken 30:25

  Mensen gaan vaak schulden aan omdat ze willen een levensstijl die hun inkomen niet kan ondersteunen. Ze nemen financiële beslissingen op basis van emotie of kopen meer dan ze nodig hebben om gelijke tred te houden met de buren.

  Als je moeite hebt om binnen je budget te leven, creëer dan een budget dat alleen afhankelijk is van het maandelijkse inkomen dat je verdient. En vraag God om je te helpen tevreden te zijn met waar Hij je al mee gezegend heeft.

  Oefen dankbaarheid

  “Dank de Heer, want hij is goed; Zijn liefde duurt voor altijd.” Psalm 106:1

  Een hart vol dankbaarheid en tevredenheid zal je helpen een schuldenvrij leven te leiden. Je stopt met focussen op wat je niet hebt, en waardeert meer wat je wel hebt.

  God geeft ons veel om dankbaar voor te zijn – vooral voor het betalen van onze geestelijke schuld door Zijn Zoon Jezus Christus (Romeinen 6:23) en ons het eeuwige leven schenken.

  Een manier om een ​​dankbaar hart te koesteren is door een dankbaarheidsdagboek bij te houden. Schrijf elke dag iets op waar je dankbaar voor bent. Zorg ervoor dat je God bedankt voor de gebeden die Hij al verhoord heeft, zelfs als je ze nog niet hebt ervaren. Claim, in geloof, Zijn beloften over uw financiën.

  5 ​​Stappen om schuldenvrij te worden

  God wil dat je Hem je financiën toevertrouwt, maar Hij wil ook dat je jouw deel doet om je geld goed te beheren.

  Hier zijn 5 praktische stappen die je kunt nemen om je schulden af ​​te betalen en te leven een schuldenvrij leven.

  Stap #1 Doe een toezegging om schuldenvrij te zijn gratis

  Terwijl u stappen onderneemt om uw schuld af te betalen, zult u onderweg onvermijdelijk enkele wegversperringen tegenkomen. Misschien wordt u ontslagen of moet u medische schulden aangaan. Onverwachte uitgaven vertragen uw vooruitgang en u kunt ontmoedigd raken.

  Daarom is het belangrijk dat u zich ertoe verbindt schuldenvrij te zijn, ongeacht de obstakels die u tegenkomt .

  Laat uzelf niet geloven dat u geen controle heeft over uw financiën. Het maakt niet uit hoeveel schulden je hebt, God heeft je al de kracht en het gezag gegeven om te overwinnen en de overwinning te behalen!

  Neem een ​​beslissing en neem een ​​standpunt in voor uw financiële toekomst. Zet u in om alles te doen wat nodig is om uw schuld af te betalen en blijf uit de schulden. Vraag vertrouwde familie en vrienden om u verantwoordelijk te houden en leer uw kinderen over schulden.

  U kunt zelfs uw toezegging opschrijven en ondertekenen. Dan zou je er dagelijks over kunnen bidden en God om de wijsheid en het uithoudingsvermogen kunnen vragen die je nodig hebt om het te doorstaan.

  Stap #2 Zorg voor een schriftelijk plan

  Als u uit de schulden wilt komen, moet u een plan hebben om te volgen. Neem de tijd om elk schuldsaldo dat u heeft op te schrijven en een budget te maken.

  Door al uw schulden op te schrijven, zorgt u ervoor dat elk saldo wordt verantwoord en krijgt u een nauwkeurig beeld van wat je verschuldigd bent. Dit kunnen zijn:

  • creditcards
  • studentenleningen
  • persoonlijke leningen
  • medische rekeningen
  • autoleningen
  • hypotheek

  U kunt deze informatie gebruiken om prioriteit te geven aan uw schulden en een tijdlijn in te schatten voor het afbetalen van alles.

  Als u achterstallig bent met betalingen, werk dan samen met de creditcardmaatschappijen en andere kredietverstrekkers om hen te laten weten wat uw plan is om uw rekeningen actueel te houden. Bedenk een manier om een andere inkomstenstroom te creëren zodat u dit doel sneller kunt bereiken.

  Vervolgens wilt u een budget maken dat uw schuldaflossingsplan.Zoek uitgaven die kunnen worden verlaagd of geëlimineerd en pas het geld dat u bespaart toe op uw schuld. Hoe meer u uit uw budget kunt schrappen, hoe sneller u een schuldenvrij leven zult bereiken.

  En terwijl u uw schulden afbetaalt, zult u merken dat uw kredietscore zal verbeteren. Bonus!

  Stap #3 Blijf alleen bij contant geld

  Een manier om geldleningen te voorkomen, is door alleen contant te betalen. Draag geen creditcards bij u, dus ze zijn niet eens een optie.

  Als u niet genoeg contant geld heeft, maakt u geen de aankoop. Dit zal u helpen binnen uw mogelijkheden te leven en u aan uw budget te houden, zodat u sneller uit de schulden kunt komen.

  Stap #4 Bouw een noodfonds

  U zou kunnen denken dat het het beste is om elke extra dollar op uw schuld aan te wenden, maar hierdoor komt u zonder spaargeld te zitten. Het is belangrijk om een noodfonds te hebben voor die verrassingsuitgaven die onmiddellijk moeten worden betaald. Anders zou je jezelf dieper in de schulden kunnen steken.

  Maak er een gewoonte van om geld te sparen, ook al is het maar $ 5 per week. Deze discipline geeft je een financiële buffer, zodat je geen creditcardschuld opbouwt om noodgevallen te betalen.

  Stap #5 Wees trouw in het geven

  Het lijkt misschien niet logisch om geld weg te geven als je schulden probeert af te lossen. Maar God weet hoe gemakkelijk het voor ons is om ons vertrouwen op geld te stellen in plaats van op Hem te vertrouwen om te voorzien. Daarom is het eigenlijk voordelig om tiende te houden, zelfs als u uw schuld aflost.

  Als je trouw bent in geven, oefen je het bijbelse principe van zaaien en oogsten uit. De Bijbel vertelt ons dat “wie spaarzaam zaait, ook spaarzaam zal oogsten, en wie rijkelijk zaait, zal oogst ook overvloedig” (2 Korintiërs 9:6).

  Dit is een belofte die u kunt claimen over uw financiën, terwijl u uw tiende zaait en Hem vertrouwt om te voorzien in wat u nodig heeft om uit de schulden te komen.

  Meer bijbelse geschriften over schulden, geld en geven

  Op zoek naar meer spirituele begeleiding en inspiratie? De Bijbel bevat veel verzen over schulden en hoe je met je financiën om moet gaan. Je zult geschriften vinden die gaan over schulden, rijkdom, armoede en geven.

  Ik heb hieronder 38 verzen opgesomd over lenen, uitlenen , beheren en geld geven.

  Ik moedig je aan om ze niet alleen te lezen, maar er over te mediteren en ze in je geheugen op te nemen. Bid hen over uw financiën en laat Gods Woord u helpen uw financiën te beheren op een manier die Hem eert.

  Romeinen 13:8 We zijn niemand iets schuldig behalve aan heb elkaar lief, want wie een ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

  2 Korintiërs 9:10 Nu moge Hij die zaad geeft aan de zaaier, en brood als voedsel, voorzie en vermenigvuldig het zaad dat je hebt gezaaid en vermeerder de vruchten van je gerechtigheid.

  Deuteronomium 28:12

  De HEER zal op zijn tijd regen sturen uit zijn rijke schatkamer in de hemel en zal al het werk dat je doet zegenen. U leent aan vele naties, maar u hoeft nooit van hen te lenen.

  Hebreeën 13:5 Houd uw leven vrij van de liefde voor geld en wees tevreden met wat je hebt, want God heeft gezegd: “Nooit zal Ik je verlaten; nooit zal ik je in de steek laten.”

  Lucas 14:28Stel dat een van jullie een toren wil bouwen. Wilt u niet eerst gaan zitten en de kosten schatten om te zien of u genoeg geld heeft om het te voltooien?

  Deuteronomium 15:4- 5 Er hoeven echter geen armen onder u te zijn, want in het land dat de HERE, uw God, u als erfdeel in bezit geeft, zal Hij u rijkelijk zegenen, als u de HERE, uw God, maar volledig gehoorzaamt en volg zorgvuldig al deze bevelen die ik je vandaag geef.

  Maleachi 3:10“Breng alle tienden naar de voorraadkamer, opdat er voedsel in Mijn huis zal zijn, en beproef Mij hierin nu,” zegt de HERE der heerscharen, “Als Ik de vensters van de hemel niet voor u zal openen en zulke zegen dat er niet genoeg ruimte zal zijn om het te ontvangen.”

  Lucas 6:38 Geef, en je zal gegeven worden. Een goede maat, ingedrukt, geschud, overlopend, zal je in de schoot geworpen worden. Want met de maat die u gebruikt, wordt deze naar u terug gemeten.

  Spreuken 3:9 Eer de Heer met uw rijkdom en met het beste deel van alles wat u voortbrengt.

  Filippenzen 4:6 Maak u nergens zorgen over, maar leg in elke situatie, door gebed en smeekbede, met dankzegging uw verzoeken aan God voor.

  Matteüs 6:31-33Dus maak je geen zorgen over deze dingen en zeg: “Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Wat zullen we aantrekken?” Deze dingen domineren de gedachten van ongelovigen, maar uw hemelse Vader kent al uw noden. Zoek boven alles het Koninkrijk van God en leef rechtvaardig, en hij zal je alles geven wat je nodig hebt.

  Filippenzen 4:19 En mijn God zal in al uw behoeften voorzien naar Zijn rijkdom in heerlijkheid door Christus Jezus.

  Matteüs 7:7-8 Vraag en het zal je gegeven worden; zoek en je zult vinden; klop en de deur zal voor je opengedaan worden. Voor iedereen die vraagt ​​ontvangt; degene die zoekt vindt; en voor wie klopt, zal de deur worden geopend.

  2 Korintiërs 9:6-8Wie spaarzaam zaait, zal ook spaarzaam oogsten, en wie rijkelijk zaait, zal ook rijkelijk oogsten. Ieder van jullie zou moeten geven wat je in je hart hebt besloten om te geven, niet met tegenzin of onder dwang, want God houdt van een blijmoedige gever. En God is in staat u overvloedig te zegenen, zodat u in alle dingen te allen tijde, met alles wat u nodig heeft, overvloedig zult zijn in elk goed werk.

  Marcus 11:23 Ik zeg je de waarheid, je kunt tegen deze berg zeggen: “Moge je opgetild worden en in de zee geworpen worden”, en het zal gebeuren. Maar u moet echt geloven dat het zal gebeuren en geen twijfel in uw hart hebben.

  Kolossenzen 2:14– En u, die dood was door uw overtredingen en de onbesnedenheid van uw vlees, heeft God samen met hem levend gemaakt door ons al onze overtredingen te vergeven, door het register van schulden dat tegen ons stond met zijn wettelijke eisen, te annuleren. Dit legde hij opzij en spijkerde het aan het kruis. (ESV)

  Spreuken 22:26-27 – Wees niet iemand die handen schudt als onderpand of zekerheid stelt voor schulden; als u niet over de middelen beschikt om te betalen, wordt uw bed onder u vandaan gerukt. (NIV)

  Matteüs 6:12 – En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren hebben vergeven. (NIV)

  Matteüs 6:21 – Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. (NIV)

  Exodus 22:25 – Als u geld leent aan iemand van mijn volk die arm is, zult u niet als een geldschieter voor hem zijn en u zult geen rente van hem eisen. (NBV)

  Deuteronomium 15:9– Pas op dat er geen onwaardige gedachte in je hart komt en je zegt: ‘Het zevende jaar, het jaar van vrijlating is nabij’, en je oog kijkt met tegenzin naar je arme broer, en je geeft hem niets, en hij roept tot de Heer tegen u, en u bent schuldig aan zonde. (ESV)

  Lucas 6:35 – Maar heb uw vijanden lief, doe goed en leen zonder iets terug te verwachten, en uw beloning zal groot zijn en u zult zonen van de Allerhoogste zijn, want hij is goed voor de ondankbaren en de slechten. (ESV)

  Lucas 16:11– Als je dan niet trouw bent geweest in de onrechtvaardige rijkdom, wie zal je dan de ware rijkdom toevertrouwen? (NBG)

  1 Timoteüs 6:17-19 – Wat betreft de rijken in deze huidige tijd, vraag hen niet hoogmoedig te zijn, noch hun hoop te vestigen op de onzekerheid van rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk voorziet van alles om van te genieten. Ze moeten goed doen, rijk zijn in goede werken, vrijgevig zijn en bereid om te delen, en zo schatten voor zichzelf verzamelen als een goede basis voor de toekomst, zodat ze kunnen vasthouden aan dat wat werkelijk leven is. (ESV)

  Lucas 16:9 – Ik zeg je, gebruik wereldse rijkdommen om vrienden voor jezelf te krijgen, zodat je, wanneer het weg is, welkom zult zijn in eeuwige woningen. (NIV)

  Leviticus 25:35-37– Als uw broer arm wordt en niet bij u in zijn levensonderhoud kan voorzien, zult u hem onderhouden alsof hij een vreemdeling en bijwoner is, en hij zal bij u wonen. Neem geen rente van hem of profiteer ervan, maar vrees uw God, opdat uw broeder naast u mag leven. U mag hem uw geld niet tegen rente lenen, noch uw voedsel voor winst geven. (ESV)

  Leviticus 25:39 – Als uw broer naast u arm wordt en zichzelf aan u verkoopt, mag u hem niet als slaaf laten dienen. (ESV)

  Marcus 4:19 – Maar de zorgen van de wereld en de bedrieglijkheid van rijkdom en de verlangens naar andere dingen komen binnen en verstikken het woord, en het blijkt onvruchtbaar.(ESV)

  Jakobus 4:13-15 – Kom nu, jij die zegt: “Vandaag of morgen zullen we die en die stad binnengaan en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken” – maar je weet niet wat morgen zal brengen. Wat is jouw leven? Want je bent een mist die een korte tijd verschijnt en dan verdwijnt. In plaats daarvan zou je moeten zeggen: “Als de Heer het wil, zullen we leven en dit of dat doen.” (NBG)

  Efeziërs 1:17-21– Ik blijf vragen dat de God van onze Heer Jezus Christus, de glorieuze Vader, u de Geest van wijsheid en openbaring mag geven, zodat u Hem beter mag leren kennen. Ik bid dat de ogen van uw hart mogen worden verlicht, zodat u de hoop zult kennen waartoe Hij u heeft geroepen, de rijkdom van zijn glorieuze erfenis in zijn heilige volk en zijn onvergelijkbaar grote kracht voor ons die geloven. Die macht is dezelfde als de machtige kracht die hij uitoefende toen hij Christus uit de dood opwekte en hem aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten zette, ver boven alle heerschappij en autoriteit, macht en heerschappij en elke naam die wordt aangeroepen, niet alleen in de huidige tijd maar ook in de toekomende. (NIV)

  Matteüs 6:25 – “Daarom zeg ik je, maak je geen zorgen over je leven, wat je zult eten of wat je zult drinken, noch over je lichaam, wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?

  Lukas 12:15 – En hij zei tegen hen: “Pas op en wees op uw hoede voor alle hebzucht, want iemands leven bestaat niet uit de overvloed van zijn bezittingen. (NIV)

  Lucas 7:41-50– “Een zekere geldschieter had twee schuldenaars. De een was vijfhonderd denarii schuldig, de ander vijftig. Toen ze niet konden betalen, schold hij de schuld van beiden kwijt. Wie van hen zal nu meer van hem houden? Simon antwoordde: “Degene, neem ik aan, voor wie hij de grotere schuld heeft kwijtgescholden.” En hij zei tegen hem: “Je hebt juist geoordeeld.” Toen zich naar de vrouw wendend, zei hij tegen Simon: “Zie je deze vrouw? Ik ben je huis binnengegaan; je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven, maar ze heeft mijn voeten nat gemaakt met haar tranen en ze met haar haren afgeveegd. Je gaf me geen kus, maar vanaf het moment dat ik binnenkwam, is ze niet opgehouden mijn voeten te kussen. U hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik je dat haar zonden, die er vele zijn, zijn vergeven – want ze had veel lief. Maar wie weinig vergeven wordt, heeft weinig lief.” En hij zei tegen haar: “Uw zonden zijn u vergeven.” Toen begonnen degenen die met hem aan tafel zaten onder elkaar te zeggen: “Wie is dit, die zelfs zonden vergeeft?” En hij zei tegen de vrouw: “Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.” (ESV)

  Spreuken 6:8 – Ze bereidt haar brood in de zomer en verzamelt haar voedsel in de oogst. (ESV)

  Spreuken 12:11– Degenen die hun land bewerken zullen overvloedig voedsel hebben, maar degenen die fantasieën najagen hebben geen verstand. (NIV)

  Exodus 23:5-7 – Als je de ezel van iemand die je haat hulpeloos onder zijn last ziet liggen, laat hem dan niet hulpeloos voor zijn eigenaar; u dient de lading met hem te regelen. ‘Je zult de gerechtigheid die je behoeftige broer toekomt in zijn geschil niet verdraaien. Blijf verre van een valse beschuldiging en dood de onschuldigen of de rechtvaardigen niet, want ik zal de schuldigen niet vrijspreken. (NASB)

  Exodus 22:26-27 – Als u ooit de mantel van uw naaste in pand neemt, moet u hem hem teruggeven voordat de zon ondergaat, want dat is zijn enige bedekking en het is zijn mantel voor zijn lichaam; waarin zal hij anders slapen? (ESV)

  Matteüs 5:42 – Geef aan degene die van je bedelt, en weiger niet degene die van je wil lenen. (ESV)

  Tot slot

  Zoals je kunt zien, maakt de Bijbel duidelijk dat God geen voorstander is van schulden.

  Schulden hebben kan aanvoelen als een zware last die je nooit vrij van zijn. Het lijkt misschien onmogelijk, maar “bij God zijn alle dingen mogelijk” (Matteüs 19:26).

  God staat aan jouw kant en Hij is trouw om je uit uw schuld af en behaal de overwinning in financiële vrijheid. Wend u tot Zijn Woord voor wijsheid en leiding en claim Zijn beloften over uw financiën.

  Het zal tijd kosten en opofferingen vereisen, maar God zal uw inspanningen eren!

Plaats een reactie